70 jaar Congres van Europa25 mei 2018

Zeventig jaar geleden, in mei 1948, kwamen in de Ridderzaal in Den Haag meer dan 750 afgevaardigden afkomstig uit 26 Europese landen en waarnemers uit Canada en de Verenigde Staten bijeen tijdens het Congres van Europa.

70 jaar Congres van Europa
Meer afbeeldingen

Het Congres van Europa wordt beschouwd als het eerste op integratie gerichte moment in de Europese geschiedenis. Prominente aanwezigen waren de toenmalige minister-president van het Verenigd Koninkrijk, Winston Churchill, de latere Kanselier van de Bondsrepubliek Duitsland, Konrad Adenauer en de latere President van Frankrijk, François Mitterand. Vanuit Nederland waren Koningin Juliana en Prins Bernhard aanwezig.

Op vrijdag 25 mei 2018 vond in de Ridderzaal een ceremonie plaats waarin het congres werd herdacht. Het thema voor de bijeenkomst was 'Sharing Europe', waarbij de aandacht vooral uitging naar betrokkenheid van burgers bij Europa. De Ondervoorzitter van de Eerste Kamer, Joris Backer, heette de aanwezigen welkom. Hij wees erop dat aan democratie én de Europese Unie altijd gewerkt moet blijven worden: "Democracy cannot be taken for granted, democracy is a work in progress. As is the European Union."

Elke 10 jaar organiseren de Europese Beweging en de stad Den Haag de herdenking van het Congres van Den Haag in 1948, waar de basis werd gelegd voor de Europese integratie en de Europese Beweging. De voorzitter van de Europese Beweging Nederland, oud-Tweede Kamerlid Godelieve van Heteren, leidde de bijeenkomst. Vice-president van de Raad van State, Piet Hein Donner, en minister van Binnenlandse Zaken, Kajsa Ollongren, leverde eveneens een bijdrage.

Om de zeventigste verjaardag van het Congres van Den Haag te markeren, kwamen vertegenwoordigers van burgerbewegingen, maatschappelijke organisaties, politieke partijen, academici, bedrijfsleven, vakbonden, jeugdorganisaties, lokaal bestuur en milieubewegingen uit heel Europa bij elkaar in Den Haag.

De gehele Ridderzaal-ceremonie is terug te zien op het YouTube-kanaal van de Europese Beweging.

Sociale media menu


Deel dit item:
70 jaar Congres van Europa
70 jaar Congres van Europa
70 jaar Congres van Europa
70 jaar Congres van Europa
Vooruit
Terug