Prof. Nehmelman benoemd tot Griffier Eerste KamerDe Utrechtse hoogleraar Publiek organisatierecht mr. dr. R. (Remco) Nehmelman (47) is dinsdag 10 juli benoemd tot Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. De plenaire vergadering van de Eerste Kamer is dinsdag akkoord gegaan met zijn benoeming die op 1 oktober 2018 ingaat. Remco Nehmelman heeft uitgebreide ervaring op het terrein van staats- en bestuursrecht, en op het terrein van het openbaar bestuur. Hij volgt als Griffier mr. Geert Jan Hamilton op die op 1 oktober 2018 met pensioen gaat. Hamilton is sinds 7 september 2006 Griffier van de Eerste Kamer.

Nehmelman studeerde Nederlands recht (richting Staat, Bestuur en Rechtsbescherming) aan de Universiteit Utrecht. Hij begon zijn loopbaan als beleidsmedewerker en later als wetgevingsjurist bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (2002-2004). Daarna was hij Universitair hoofddocent Staats- en Bestuursrecht bij de Vrije Universiteit Amsterdam (2004-2008) en de Universiteit Utrecht (2008-2013). Sinds januari 2014 is Nehmelman Hoogleraar Publiek organisatierecht (staatsrecht) aan de Universiteit Utrecht.

Daarnaast bekleedt Nehmelman thans een aantal nevenfuncties. Zo is hij sinds april 2015 lid van de Kiesraad. Daarnaast is hij sinds juli 2017 adviseur van het Interprovinciaal Overleg inzake de toekomst van de provincies en sinds september 2017 adviseur van de Staatscommissie parlementair stelsel. Nehmelman was eerder lid van de Raad voor het openbaar bestuur (2013-2017) en expert en rapporteur Group of States against Corruption van de Raad van Europa (2007-2012).

Wat doet de Griffier?

De Griffier adviseert de Kamer, de Voorzitter en het College van Senioren over staatsrechtelijke en procedurele aspecten van de werkzaamheden van de Eerste Kamer. Daarnaast is de Griffier het hoofd van de ambtelijke organisatie van de Eerste Kamer. Tijdens plenaire vergaderingen zit de Griffier rechts van de Voorzitter.


Deel dit item: