Eerste Kamerlid Van Beek (PVV) overleden30 augustus 2018

Op 26 augustus 2018 is op 58-jarige leeftijd senator Martin van Beek (PVV) overleden. Hij was Eerste Kamerlid voor de PVV van 2 oktober 2012 tot 9 juni 2015 en van 28 maart 2017 tot 25 oktober 2017. Wegens ziekte is hem in 2017 en 2018 enige tijd ontslag verleend. Sinds 10 juli 2018 was de heer Van Beek weer actief als Eerste Kamerlid. Op 18 mei 2018 wordt hij herdacht tijdens een plenaire vergadering van de Eerste Kamer.

Martin van Beek (PVV)
Meer afbeeldingen

Sociale media menu


Deel dit item:
Martin van Beek (PVV)
Martin van Beek (PVV)