Kamerleden bij 139e sessie Interparlementaire UnieVan 13 tot en met 18 oktober bezocht een kamerdelegatie de 139ste vergadering van de Interparlementaire Unie (IPU), de oudste internationale samenwerkingsorganisatie van parlementen wereldwijd. De delegatie bestond uit de Eerste Kamerleden Joop Atsma (delegatieleider, CDA) en Arda Gerkens (SP). Namens de Tweede Kamer waren Raymond de Roon (PVV) en Agnes Mulder (CDA) aanwezig. Uit 144 landen namen 750 parlementsleden, waarvan 32 procent vrouw, deel aan de conferentie in Genève.

Een belangrijk onderdeel van deze vergadering was het agenderen van een onderwerp voor het actualiteitsdebat. Samen met het Verenigd Koninkrijk heeft de Nederlandse delegatie een voorstel ingediend om de humanitaire situatie in Venezuela te bespreken. Op verzoek van de Venezolaanse delegatie is uiteindelijk niet gestemd over deze resolutie, aangezien er onvoldoende steun voor bleek te zijn. De meerderheid van stemmen ging naar een resolutie van Fiji over het recente IPCC-rapport inzake klimaatverandering.

Veel aandacht ging daarnaast uit naar de vraag of de commissie voor democratie en mensenrechten van de IPU een paneldebat zou organiseren over de rechten van LGTBI-personen, een verzoek van de Belgische delegatie. De meningen liepen sterk uiteen over de wenselijkheid hiervan en een meerderheid van de assemblee bleek uiteindelijk niet bereid om deze paneldiscussie door te laten gaan.

Op 16 oktober werd een gezamenlijke studie gepresenteerd van de IPU en de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europe over seksisme, pesten en geweld tegen vrouwen in parlementen in Europa. Van de ondervraagden heeft 85% te maken gehad met psychologisch geweld, 25% is seksueel bedreigd en voornamelijk parlementsleden onder de veertig jaar zijn doelwit.

De commissie inzake democratie en mensenrechten nam een resolutie aan over het versterken van de parlementaire samenwerking op gebied van migratie. Als lid van deze commissie heeft Arda Gerkens ingebracht dat landen grondoorzaken van migratie moeten aanpakken en zowel aandacht aan jongeren als aan vrouwen moeten besteden, gezien hun rol in economische ontwikkeling. Tijdens de laatste vergadering koos de commissie senator Gerkens tot haar vicevoorzitter.

Als lid van de commissie over duurzame ontwikkeling, financiën en handel heeft Agnes Mulder ter voorbereiding op een resolutie over eerlijke en vrije handel en investeringen om de duurzaamheidsdoelen te bereiken, de Nederlandse inspanningen op gebied van IMVO toegelicht. Volgens haar is het van belang dat hele ketens worden betrokken.

Raymond de Roon nam deel aan de commissie inzake Midden-Oostenkwesties, waarvan hij deze sessie lid is geworden. In deze commissie wordt doorgaans voornamelijk gesproken over de Israëlische-Palestijnse kwestie. Op wetenschappelijk terrein blijkt toenadering mogelijk te zijn en zijn beide partijen betrokken bij onderzoek vanuit de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN). De Nederlandse delegatie bracht en marge van de vergadering een bezoek aan dit onderzoeksinstituut.


Deel dit item: