Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer stemt in met WIEG13 november 2018

De Eerste Kamer heeft dinsdag zonder stemming het wetsvoorstel Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG) aangenomen. Het wetsvoorstel werd afgedaan als hamerstuk. Het regelt een ruimer kraamverlof voor partners: van twee dagen met loondoorbetaling naar eenmaal de wekelijkse arbeidsduur met loondoorbetaling en aanvullend vijf maal de wekelijkse arbeidsduur via verlof. Het wetsvoorstel beoogt bij te dragen aan een meer evenwichtige balans in de verdeling van arbeid en zorgtaken tussen de partners in het huishouden en vergroot daarmee de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. De SGP-fractie vroeg om aantekening.

Eerste Kamer stemt in met WIEG
Meer afbeeldingen

Het voorstel is opgenomen in het regeerakkoord van het huidige kabinet van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie. De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel op 2 oktober 2018 bijna unaniem aangenomen; alleen de SGP stemde daar tegen.

Het voorstel wijzigt ook het adoptieverlof. Werknemers die een kind uit het buitenland adopteren. Om de band met het kind te versterken wordt dat verlof uitgebreid van vier weken onbetaald verlof naar zes weken.

Sociale media menu


Deel dit item:
Eerste Kamer stemt in met WIEG
Eerste Kamer stemt in met WIEG