Transparantie opnieuw centraal op agenda COSAC23 november 2018

Van 18 tot en met 20 november 2018 nam een delegatie van Leden uit de Eerste en Tweede Kamer deel aan de LX plenaire COSAC, de conferentie van commissies voor Europese Zaken van parlementen in de Europese Unie. Vanuit de Eerste Kamer nam de commissievoorzitter, Van Apeldoorn (SP) deel.

Groepsfoto conferentie LX COSAC
Meer afbeeldingen

De plenaire COSAC vond plaats te Wenen, Oostenrijk. Op de agenda stonden onder andere de bespreking van het verloop en de resultaten van het Oostenrijkse Voorzitterschap van de EU, het Europese Klimaatbeleid, Brexit en transparantie in de EU.

De sessie over Brexit werd ingeleid door Lord Boswell (House of Lords) en William Cash (House of Commons) die hun visies gaven op het verloop van de uittredingsonderhandelingen van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. In het levendige debat dat daarop volgende was veel aandacht voor de oorzaken en de gevolgen van een Brexit. Van Apeldoorn stelde onder andere dat de Brexit noopte tot diepe refectie over de Europese Unie.

Cash betoogde in zijn inleiding dat een van de oorzaken van Brexit de werkwijze van de EU was en met name ook de intransparante wijze waarop instellingen zoals de Raad besluiten nemen. Hij sprak daarom lof uit voor het Nederlands-Deense initiatief voor meer transparantie in de totstandkoming van Europese wetten.

Transparantie in de Europese Unie was ook de kern van het debat in de sessie over een transparant Europa dichter bij de burger, dat in het kader van de aanstaande Europese verkiezingen was geagendeerd. De Nederlandse delegatie presenteerde daar een overzicht van de reactie van de Europese instellingen die tot nu toe zijn ontvangen op het Nederlands-Deense initatief en riep op meer transparantie in de Europese instellingen, met name de Raad, verder te promoten. Verschillende parlementen, uit Italië, Ierland, Zweden, Malta, Tsjechië, Polen en Finland sloten zich openlijk aan bij het initiatief.

In de contributies die bij consensus zijn aangenomen is ook een paragraaf opgenomen over transparantie (6.6).

Sociale media menu


Deel dit item:
Groepsfoto conferentie LX COSAC