Plenair debat Eerste Kamer over eigen integriteitsregels28 januari 2019

Dinsdag 29 januari 2019 debatteert de Eerste Kamer in haar plenaire vergadering over de integriteitregels voor Eerste Kamerleden.

In het debat voeren de (plaatsvervangend) fractievoorzitters van de twaalf partijen in de Eerste Kamer het woord. Er is geen bewindspersoon bij.

Plenair debat Eerste Kamer over eigen integriteitsregels
Meer afbeeldingen

Het plenaire debat is de afronding van een reeks interne en externe gesprekken die de Kamer de afgelopen maanden heeft gevoerd over de eigen integriteitsregels. In december jl. vond in de plenaire vergaderzaal een openbaar rondetafelgesprek plaats met vier externe deskundigen.

Rondetafelgesprek

In het rondetafelgesprek op 18 december 2018 kwamen onderwerpen aan de orde als de verenigbaarheid van nevenfuncties met het werk als Eerste Kamerlid, de omgang met lobbyisten, het systeem van toezicht en handhaving en de wenselijkheid van een externe, onafhankelijke vertrouwenspersoon en het al dan niet vermelden of nevenfuncties betaald of onbetaald zijn.

Achtergronden

De Eerste Kamer heeft in 2014 afgesproken periodiek stil te zullen staan bij het onderwerp integriteit. Dit gebeurde naar aanleiding van een rapport van een Tijdelijke commissie die een reactie van de Eerste Kamer moest voorbereiden op het rapport van de Groep Staten tegen Corruptie van de Raad van Europa (GRECO). De commissie bood op 13 mei 2014 haar verslag aan de Voorzitter van de Eerste Kamer aan.

Tijdens de plenaire behandeling van het verslag op 17 juni 2014 besloot de Eerste Kamer, met uitzondering van de fractie van de PVV, de conclusies en aanbevelingen van de Tijdelijke commissie GRECO-rapport over te nemen. Het rapport leidde er onder meer toe dat de Eerste Kamer een apart hoofdstuk over integriteit heeft opgenomen in het Reglement van Orde. Dat gaat onder meer over het melden van functies naast het Kamerlidmaatschap ('nevenfuncties'), het melden van geschenken met een waarde van meer dan € 50 en het melden van door derden betaalde reizen als Eerste Kamerlid.


Deel dit item:
Plenair debat Eerste Kamer over eigen integriteitsregels
Plenair debat Eerste Kamer over eigen integriteitsregels