Griffier Eerste Kamer neemt deel aan ASGP-conferentie10 april 2019

Van 8 tot 10 april heeft de Griffier van de Eerste Kamer, Remco Nehmelman, deelgenomen aan de conferentie van de Association of Secretaries General of Parliaments (ASGP) in Doha (Qatar). De ASGP is de wereldwijde organisatie van Griffiers van parlementen en komt twee keer per jaar samen om kennis te delen, ervaringen uit te wisselen en te spreken over actuele onderwerpen die spelen in parlementen van over de hele wereld.

Griffier Remco Nehmelman tijdens ASGP-conferentie
Meer afbeeldingen

Tijdens de conferentie stond onder meer het thema van informatievoorziening voor parlementariërs op de agenda, evenals het thema van monitoring van parlementaire activiteiten. Ook werd gesproken over het verbeteren van wetgevingsprocessen en in het bijzonder over burgerparticipatie.

Diverse Griffiers gaven daarnaast presentaties over actuele thema's in hun land van herkomst: zo sprak de Griffier van het Australische Lagerhuis over de recente verkiezingen in dat land en de consequenties voor het parlement en gaf de Griffier van het parlement van Zuid-Afrika een overzicht van de ontwikkeling van de parlementaire democratie in dat land in de 25 jaar sinds de afschaffing van de apartheid. Remco Nehmelman sprak tijdens het debat over de verbetering van wetgevingsprocessen over de recent gepresenteerde conclusies van de Staatscommissie parlementair stelsel in Nederland.

De conferentie van de ASGP vond parallel plaats aan de conferentie van de Interparlementaire Unie (IPU), de wereldorganisatie van parlementariërs, waaraan ook diverse leden van de Nederlandse Eerste en Tweede Kamer deelnamen. De Griffier werd ondersteund door stafmedewerker Tim Fonck.

Sociale media menu


Deel dit item:
Griffier Remco Nehmelman tijdens ASGP-conferentie
Griffier Remco Nehmelman tijdens ASGP-conferentie