Eerste Kamervoorzitter bezorgd over positie parlement11 april 2019

Ankie Broekers-Knol, voorzitter van de Eerste Kamer, is bezorgd over de positie van het parlement als (mede)wetgever ten opzichte van de regering. Op het symposium 'De waarde van de wet', ter gelegenheid van de presentatie van het Jaarverslag 2018 van de Raad van State, ging Broekers-Knol donderdag in op de manier waarop het parlement klem wordt gezet door de akkoorden die de regering buiten het parlement om sluit. Volgens de Kamervoorzitter rijst daarmee de vraag of het parlement als medewetgever voldoende tegenwicht, tegenspraak, en tegenmacht ten opzichte van de regering kan bieden.

Ankie Broekers-Knol tijdens haar toespraak bij de Raad van State
Meer afbeeldingen

Broekers-Knol: "Sleutelwoorden in een democratische rechtsorde zijn: 'tegenwicht', 'tegenspraak' en 'tegenmacht'. Cruciaal is dat er een evenwicht van machten bestaat, dat er 'checks and balances' zijn."

Als voorbeeld gaf zij de dividendbelasting, als maatregel vastgelegd in het regeerakkoord van kabinet Rutte III. Deze maatregel stond in geen van de verkiezingsprogramma's van de coalitiepartijen en leidde vervolgens tot grote discussie in de samenleving.

"Als het tot wetgeving op dit punt zou zijn gekomen, zouden de coalitiepartijen in de Tweede Kamer eraan gebonden zijn geweest. Dan zou de Tweede Kamer 'klem' hebben gezeten tussen akkoord en wetgevingsverantwoordelijkheid. Zou er dan nog voldoende tegenwicht, tegenspraak en tegenmacht geweest zijn?", aldus Broekers-Knol.

De Eerste Kamervoorzitter eindigde haar bijdrage met het uitspreken van de hoop dat het klimaatakkoord, met alle consequenties van dien op het terrein van wetgeving en de betrokkenheid daarbij van het parlement als (mede)wetgever, er hopelijk toe aanzet dat "de Staten-Generaal, de volksvertegenwoordiging, de Tweede Kamer, de Eerste Kamer, zich van hun verantwoordelijkheid bewust zijn om tegenwicht, tegenspraak en tegenmacht te bieden aan de regering teneinde voor de kiezer zo goed mogelijke, aanvaardbare wetgeving te bewerkstelligen. In wet- en regelgeving, in de waarde van de wet, liggen per slot van rekening de fundamenten van onze democratische rechtsstaat besloten."

Sociale media menu


Deel dit item:
Ankie Broekers-Knol tijdens haar toespraak bij de Raad van State
Ankie Broekers-Knol tijdens haar toespraak bij de Raad van State