Initiatiefvoorstel Zorgplicht kinderarbeid aangenomenDe Eerste Kamer heeft dinsdag 14 mei het initiatiefwetsvoorstel van het Tweede Kamerlid Attje Kuiken (PvdA) aangenomen. De fracties van D66, PvdA, SP, ChristenUnie, GroenLinks, PvdD, 50PLUS en OSF stemden voor, de fracties van VVD, CDA, PVV, SGP en Fractie-Duthler stemden tegen.

De Kamer debatteerde dinsdag 23 april in tweede termijn met de initiatiefneemster en minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking over het initiatiefvoorstel-Kuiken voor de invoering van een zorgplicht voor bedrijven ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen. Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen.

Het debat was op 19 december 2017 op verzoek van de initiatiefneemster na de eerste termijn aangehouden, onder meer in afwachting van twee evaluaties met betrekking tot dit onderwerp.

Over het wetsvoorstel

Dit initiatiefvoorstel voorziet in de invoering van een zorgplicht ter voorkoming van de levering van goederen en diensten die met behulp van kinderarbeid tot stand zijn gekomen.

Het wetsvoorstel vraagt bedrijven te verklaren dat zij het nodige doen om kinderarbeid te voorkomen. Als na een klacht en daaropvolgende toetsing van het beleid blijkt dat het bedrijf zijn verplichtingen onvoldoende is nagekomen kan een bestuurlijke boete worden opgelegd. Bestuurders van bedrijven die meerdere keren beboet zijn, kunnen strafrechtelijk worden vervolgd.

Het voorstel is van toepassing op alle bedrijven die fysiek in Nederland goederen en diensten verkopen en is tevens van toepassing op bedrijven die in Nederland gevestigd zijn en hun goederen en/of diensten online verkopen en zich daarbij (mede) richten op de Nederlandse markt.

Tenslotte is het wetsvoorstel van toepassing op bedrijven die online verkopen en zich expliciet richten op de Nederlandse markt.Deel dit item: