Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kamer verwerpt wetsvoorstel bestuurders ‘van buiten’4 juni 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag het wetsvoorstel Verruiming van de bevoegdheid om ontheffing te verlenen van het vereiste van ingezetenschap voor wethouders en gedeputeerden (34.807) van minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) verworpen. De fracties van D66, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, OSF en de fractie-Duthler stemden voor. De fracties van VVD, PVV, CDA, SP, PvdD en 50PLUS stemden tegen. Het wetsvoorstel beoogde het ontheffingsvereiste voor een wethouder of gedeputeerde om in de eigen gemeente dan wel provincie te wonen te verruimen van een jaar naar vier jaar.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat
Meer afbeeldingen

In het debat op dinsdag 28 mei hadden de fracties van VVD, PVV en SP forse kritiek geuit op het wetsvoorstel. Zij vonden de voorgestelde verruiming veel te ver gaan. Hierdoor zou het de bestuurders aan binding gaan ontbreken en het oprekken van de uitzonderingsmogelijkheid zou de regeling tot een dode letter maken. Ook werd de vrees geuit voor een carrousel van professionele bestuurders zonder lokale of regionale binding. Minister Ollongren betoogde met haar voorstel juist ruimte te willen geven aan lokaal maatwerk.

Sociale media menu


Deel dit item:
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat
Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties tijdens het debat