Kabinetsstandpunt Staatscommissie Parlementair StelselMinister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft vandaag het kabinetsstandpunt over de voorstellen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (de commissie-Remkes) aan de Eerste Kamer en de Tweede Kamer aangeboden. Het kabinetsstandpunt gaat onder meer in op de door de staatscommissie gesignaleerde tekortschietende inhoudelijke vertegenwoordiging van een deel van de bevolking en de volgens het kabinet noodzakelijke versterking van de democratische rechtsstaat. Het doel is dat het parlementair stelsel optimaal toegankelijk blijft voor uiteenlopende opvattingen en nieuwe partijen én dat de democratie ook voldoende weerbaar blijft.

Aanbieding rapport door Johan Remkes aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Grotere versie foto

In het kabinetsstandpunt komen met betrekking tot de Eerste Kamer ook aan de orde: een wijziging van de zittingsduur (van vier naar zes jaar) en de wijze van verkiezen (elke drie jaar de helft opnieuw kiezen) van de Eerste Kamer, alsmede de rol van de Eerste Kamer bij het beoordelen van grondwetswijzigingen (tweede beoordeling in gezamenlijkheid met de Tweede Kamer en niet door beide Kamers afzonderlijk). Het kabinet komt later met een oordeel over het voorstel van de Staatscommissie de Eerste Kamer een terugzendrecht te geven in de behandeling van wetsvoorstellen.

Het kabinetsstandpunt wordt op 2 juli 2019 besproken door de commissie Binnenlandse Zaken van de Eerste Kamer. Die zal een voorstel doen voor de behandeling van het kabinetsstandpunt door de Eerste Kamer.

Achtergronden

De Eerste Kamer nam in februari 2016 de motie-Duthler c.s. aan die de opmaat vormde voor de bezinning op het parlementaire stelsel. In juli 2016 stuurden Eerste Kamervoorzitter Ankie Broekers-Knol en Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib het kabinet hierover een brief.

De staatscommissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes kreeg in februari 2017 van het kabinet, mede op verzoek van de Eerste en Tweede Kamer, de opdracht te adviseren over de toekomstbestendigheid van het parlementair stelsel. Het eindrapport van de staatscommissiePDF-document, ‘Lage drempels, hoge dijken’PDF-document, werd in december 2018 door Remkes aangeboden aan minister Ollongren.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Aanbieding rapport door Johan Remkes aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Afbeelding 1 - Aanbieding rapport door Johan Remkes aan Kajsa Ollongren, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties