Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Kamer stemt in met opschorten quotumheffing arbeidsbeperkten12 november 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 november 2019 het wetsvoorstel Deactivering van de quotumheffing in verband met het aannemen van mensen met een arbeidsbeperking van staatssecretaris Van Ark (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) aangenomen. De motie van senator Kox (SP) die de regering verzocht te onderzoeken hoe er infrastructuur kan komen die zorgt voor voldoende beschut werk voor mensen met een arbeidsbeperking, werd eveneens aangenomen.

Staatssecretaris Van Ark (SZW) tijdens het debat
Meer afbeeldingen

Tijdens de stemming, bij zitten en opstaan, stemden de fracties van VVD, FVD, CDA, D66, PVV, ChristenUnie, fractie-Otten, 50PLUS en SGP voor en de fracties van GroenLinks, PvdA, SP, PvdD en OSF tegen het wetsvoorstel.

Vóór de motie-Kox c.s. stemden de fracties van PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP, OSF, FVD en 50PLUS. De fracties van VVD en Fractie-Otten stemden tegen.

Het wetsvoorstel biedt de mogelijkheid tot het opschorten van een heffing - voor zowel overheid als private bedrijven - voor het niet bereiken van de afgesproken doelstelling bij het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking als die doelstelling in de jaren erna alsnog wordt gerealiseerd.


Sociale media menu


Deel dit item:
Staatssecretaris Van Ark (SZW) tijdens het debat
Staatssecretaris Van Ark (SZW) tijdens het debat