Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Rijksaanpak nieuwe militaire radar krijgt steun Kamer17 december 2019

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het voornemen van staatssecretaris Visser (Defensie) voor het toepassen van de RijkscoördinatieregelingPDF-document bij de voorgenomen vestiging - tegen de zin van het gemeentebestuur in - van een militair radarstation in het Gelderse Herwijnen. De fracties van VVD, FVD, CDA, D66 en ChristenUnie steunden het voorstel, de fracties van PVV, GroenLinks, SP, PvdD, PvdA, SGP, OSF, 50PLUS en Fractie-Otten stemden tegen het voorstel. Eerder stemde de Tweede Kamer al in met het voorstel.

Rijksaanpak nieuwe militaire radar krijgt steun Kamer
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer verwierp een motie van senator De Vries (Fractie-Otten) waarin de regering wordt verzocht de mogelijkheden te onderzoeken om tot een radar-ruil te komen. Senator De Vries stelde hierin voor de nieuwe militaire radar te vestigen in Herwijnen te vestigen in plaats van de radar van het KNMI. De motie werd gesteund door de fracties van PvdD en Fractie-Otten; de fracties van PVV, CDA, GroenLinks, D66, SP, PvdA, ChristenUnie, SGP, FVD, VVD, 50PLUS en OSF stemden tegen.

Diverse fracties toonden zich eerder in het plenaire debat kritisch over het vanuit het ministerie gevolgde proces en het passeren van de lokale democratie. De staatssecretaris kreeg het verwijt niet serieus naar alternatieve locaties gezocht te hebben en onvoldoende oog te hebben gehad voor de cumulatieve gezondheidsrisico's, omdat er in Herwijnen ook al een radarstation is van het KNMI. Anderzijds werd de noodzaak en het nationale belang van snelle vervanging van het verouderde radarstation dat thans in Nieuw Millingen is gevestigd, breed onderschreven.


Sociale media menu


Deel dit item:
Rijksaanpak nieuwe militaire radar krijgt steun Kamer
Rijksaanpak nieuwe militaire radar krijgt steun Kamer