Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Mondelinge overleggen over zorg en kinderarmoede23 januari 2020

Dinsdag 21 januari vonden twee mondelinge overleggen plaats: met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en met de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Beide mondelinge overleggen zijn terug te zien via de links hieronder.

Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft dinsdag met minister Hugo de Jonge (VWS) een mondeling overleg gevoerd over de decentralisaties in de zorg. Dit overleg vond plaats naar aanleiding van de evaluatie van de hervorming van de langdurige zorg en de ontwikkelingen in het jeugdstelsel. Op hoofdlijnen werd van gedachten gewisseld over de wijze waarop de decentralisaties zijn voorbereid en georganiseerd. De minister gaf aan welke ruimte hij zag voor verbetering van de organisatie van het zorgstelsel.

Videoverslag mondeling overleg met minister De Jonge

De Eerste Kamercommissies Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en Koninkrijksrelaties (KOREL) hebben dinsdag met staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) een mondeling overleg gevoerd over de reductie van kinderarmoede. Dit gebeurde naar aanleiding van de op 5 december 2017 aangenomen motie van senator Tiny Kox (SP) over het formuleren van een reductiedoelstelling teneinde de armoede onder kinderen structureel te verlagen. Naar aanleiding van vragen van het merendeel van de aanwezige Kamerleden zegde de staatssecretaris de Kamer toe nader te onderzoeken of het mogelijk is te komen tot een kwantitatieve reductiedoelstelling voor kinderarmoede en de Kamer hierover medio april 2020 te informeren.

Videoverslag mondeling overleg met staatssecretaris Van Ark

Sociale media menu


Deel dit item:
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)
Mondeling overleg van de commissie VWS met minister De Jonge (VWS)