Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal6 mei 2020

De Eerste Kamer gaat vanaf dinsdag 12 mei aanstaande haar plenaire vergaderingen in de Ridderzaal houden. Momenteel kan de Eerste Kamer als gevolg van de beperkende gezondheidsmaatregelen met niet meer dan veertien van de 75 Eerste Kamerleden tegelijk in de huidige plenaire zaal vergaderen. Binnen de Kamer leeft echter de wens om met meer mensen tegelijk plenair te kunnen vergaderen en stemmen.

Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal
Meer afbeeldingen

De Ridderzaal wordt momenteel zo ingericht dat de volledige Eerste Kamer daar weer plenair op in ieder geval anderhalve meter afstand kan vergaderen. De Eerste Kamer kan als gevolg hiervan weer fysieke commissievergaderingen in het gebouw van de Eerste Kamer houden. Thans vinden die plaats met videobellen en consultatie via de mail.

De Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn heeft over het tijdelijk gebruik van de Ridderzaal afspraken gemaakt met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben onlangs in het reguliere wekelijkse overleg met de Eerste Kamervoorzitter hun steun betuigd met de tijdelijke verhuizing naar de Ridderzaal.

De Eerste Kamer treft momenteel alle voorbereidingen om de Ridderzaal als tijdelijke vergaderlocatie geschikt te maken. Er moeten plekken voor Kamerleden, bewindslieden en Griffiemedewerkers worden ingericht, alsmede technische voorzieningen worden getroffen voor verslaglegging en het livestreamen van de plenaire vergaderingen.

Het gebruik van de Ridderzaal past in de wens van de Eerste Kamer om binnen de beperkingen door de coronacrisis op een veilige manier weer zoveel mogelijk fysiek te vergaderen. In een onlangs ontvangen voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State - waarom de Eerste Kamer zelf had gevraagd - werd ook gesteld dat fysiek parlementair vergaderen het democratisch besluitvormingsproces het beste ten goede komt.

De Kamer heeft eerder vergaderd in de Ridderzaal, namelijk gedurende een renovatie in 1956 en tijdens een grootschalige restauratie van de plenaire vergaderzaal in het parlementaire jaar 1994/1995.

Sociale media menu


Deel dit item:
Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal
Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal
De Ridderzaal op archieffoto
De Ridderzaal op archieffoto
Eerste Kamer vergaderde in 1956 in de Ridderzaal ivm verbouwing van de eigen zaal
Eerste Kamer vergaderde in 1956 in de Ridderzaal ivm verbouwing van de eigen zaal
Eerste Kamer vergaderde in 1994-1995 in de Ridderzaal ivm verbouwing van de eigen zaal
Eerste Kamer vergaderde in 1994-1995 in de Ridderzaal ivm verbouwing van de eigen zaal
Vooruit
Terug