Eerste Kamer vergadert vanwege corona in RidderzaalDe Eerste Kamer gaat vanaf dinsdag 12 mei aanstaande haar plenaire vergaderingen in de Ridderzaal houden. Momenteel kan de Eerste Kamer als gevolg van de beperkende gezondheidsmaatregelen met niet meer dan veertien van de 75 Eerste Kamerleden tegelijk in de huidige plenaire zaal vergaderen. Binnen de Kamer leeft echter de wens om met meer mensen tegelijk plenair te kunnen vergaderen en stemmen.

Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal
Grotere versie foto

De Ridderzaal wordt momenteel zo ingericht dat de volledige Eerste Kamer daar weer plenair op in ieder geval anderhalve meter afstand kan vergaderen. De Eerste Kamer kan als gevolg hiervan weer fysieke commissievergaderingen in het gebouw van de Eerste Kamer houden. Thans vinden die plaats met videobellen en consultatie via de mail.

De Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn heeft over het tijdelijk gebruik van de Ridderzaal afspraken gemaakt met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben onlangs in het reguliere wekelijkse overleg met de Eerste Kamervoorzitter hun steun betuigd met de tijdelijke verhuizing naar de Ridderzaal.

De Eerste Kamer treft momenteel alle voorbereidingen om de Ridderzaal als tijdelijke vergaderlocatie geschikt te maken. Er moeten plekken voor Kamerleden, bewindslieden en Griffiemedewerkers worden ingericht, alsmede technische voorzieningen worden getroffen voor verslaglegging en het livestreamen van de plenaire vergaderingen.

Het gebruik van de Ridderzaal past in de wens van de Eerste Kamer om binnen de beperkingen door de coronacrisis op een veilige manier weer zoveel mogelijk fysiek te vergaderen. In een onlangs ontvangen voorlichting van de Afdeling advisering van de Raad van State - waarom de Eerste Kamer zelf had gevraagd - werd ook gesteld dat fysiek parlementair vergaderen het democratisch besluitvormingsproces het beste ten goede komt.

De Kamer heeft eerder vergaderd in de Ridderzaal, namelijk gedurende een renovatie in 1956 en tijdens een grootschalige restauratie van de plenaire vergaderzaal in het parlementaire jaar 1994/1995.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 4 afbeeldingen. Gebruik de pijltoetsen om te navigeren. Escape sluit dit venster.
Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal
Afbeelding 1 - Eerste Kamer vergadert vanwege corona in Ridderzaal