Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal12 mei 2020

De Eerste Kamer is dinsdag 12 mei begonnen met het houden van plenaire vergaderingen in de Ridderzaal. Voorzitter Jan Anthonie Bruijn stond dinsdagmiddag om half twee bij de opening van de eerste plenaire vergadering in de Ridderzaal kort stil bij de aanleiding en noodzaak van deze stap: "Deze uitzonderlijke situatie vraagt om uitzonderlijke maatregelen. Voor de Eerste Kamer is de meest recente uitzonderlijke maatregel het vinden van een locatie waar de Kamer - wanneer nodig - voltallig kan vergaderen. (...) Het was en is immers van groot belang dat ook in deze uitzonderlijke situatie het parlementaire werk zorgvuldig wordt gedaan, met betrokkenheid van de gehele volksvertegenwoordiging, waarbij de Kamerleden de leden van het kabinet in de ogen kunnen kijken." De Kamervoorzitter gaf ook aan dat het parlement niet gehinderd mag worden in het uitvoeren van zijn controlerende taak: "We gaan door met ons werk: voor zover mogelijk, zo normaal mogelijk", aldus Bruijn.

Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal
Meer afbeeldingen

Tot voor kort kon de Eerste Kamer als gevolg van de beperkende gezondheidsmaatregelen vanwege het coronavirus met niet meer dan veertien leden tegelijk in de eigen zaal vergaderen; de Ridderzaal is met het afstandscriterium van anderhalve meter zo ingericht dat bijvoorbeeld bij hoofdelijke stemmingen alle 75 Kamerleden tegelijk aanwezig kunnen zijn.

De Voorzitter van de Eerste Kamer heeft over het tijdelijk gebruik van de Ridderzaal afspraken gemaakt met staatssecretaris Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De Eerste Kamer vergaderde eerder al twee keer in de Ridderzaal: in 1956 tijdens een renovatie van de plenaire zaal vanwege de uitbreiding van het aantal leden van 50 naar 75 leden en in 1994-1995 vanwege een ingrijpende renovatie van de plenaire zaal.

Het gebruik van de Ridderzaal past in de wens van de Eerste Kamer om binnen de beperkingen door de coronacrisis op een veilige manier weer zoveel mogelijk fysiek te vergaderen. De fractievoorzitters in de Eerste Kamer hebben in het reguliere wekelijkse overleg met de Eerste Kamervoorzitter hierop ook aangedrongen en hun steun betuigd met de tijdelijke verhuizing naar de Ridderzaal.

De Eerste Kamer kan als gevolg van de stap naar de Ridderzaal weer fysieke commissievergaderingen in het gebouw van de Eerste Kamer houden. Thans vinden die plaats met videobellen en consultatie via de mail.Deel dit item:
Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal
Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal
Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal
Eerste Kamer begint plenair vergaderen in Ridderzaal
Vooruit
Terug