De Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 19 mei stilgestaan bij het overlijden op 10 april jongstleden op 71-jarige leeftijd van oud-senator Ing Yoe Tan. Zij was lid van de Eerste Kamer van 8 juni 1999 tot 7 juni 2011 voor de PvdA.

Ing Yoe Tan begon haar maatschappelijk carrière bij de gemeente Amsterdam als assistent van wethouder Irene Vorrink. Vervolgens werd ze plaatsvervangend hoofd en later hoofd van de Bestuursorganisatie en beleidsonderzoek van de gemeente Amsterdam. Ook werkte Tan als plaatsvervangend hoofd Overheidspersoneelszaken en tweede secretaris van het College voor Arbeidszaken van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. In 1986 stapte Ing Yoe Tan over naar Bureau Berenschot waar ze als senior-adviseur non-profit aan de slag ging. Ze zou achttien jaar blijven werken bij Berenschot.

"In de Eerste Kamer was het meest spraakmakend haar optreden in de laatste jaren van haar lidmaatschap toen zij namens haar fractie woordvoerder was op het Elektronisch Patiëntendossier. Samen met de onwaarschijnlijke partners VVD en SP leidde Tan het verzet tegen het voorstel van minister Schippers," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Naast haar maatschappelijke en politieke carrière was Ing Yoe Tan bijzonder actief in vele bestuursfuncties, in het bijzonder op het gebied van onderwijs, cultuur en zorg. Zo was zij onder andere bestuurslid van het Nationale Opera en Balletfonds en voorzitter van multicultureel theater Cosmic. Ook was ze lid van de Raden van Toezicht van Medisch Centrum Alkmaar en ROC Leiden, en voorzitter van de Raad van Commissarissen van Sophia Revalidatie in Den Haag.

Jan Anthonie Bruijn: "Ing Yoe Tan stond bekend als een betrokken, positief-kritische, bescheiden vrouw met een analystische blik, gebalanceerde oordeelsvorming en handelend vanuit de overtuiging dat iedereen ertoe doet en erbij hoort. Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden."


Deel dit item: