Steun voor wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen19 mei 2020

De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Meer ruimte voor nieuwe scholen van minister Slob voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media. De fracties van VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, SGP, PvdD, Fractie-Otten en OSF steunden het wetsvoorstel, de fracties van FVD, PvdA, PVV, SP en 50Plus stemden tegen. Het wetsvoorstel maakt het mogelijk dat scholen die aantoonbaar op voldoende belangstelling van ouders en leerlingen kunnen rekenen meer dan thans het geval is ook daadwerkelijk voor bekostiging in aanmerking kunnen komen.

Minister Slob tijdens het debat op 12 mei 2020.
Meer afbeeldingen

De Eerste Kamer toonde zich in het debat met de minister op 12 mei jl. verdeeld over het wetsvoorstel. De woordvoerders van FVD, PvdA, PVV en SP gaven toen al aan dat de minister hen niet had overtuigd en dat zij hun fracties zouden adviseren tegen het wetsvoorstel te stemmen. Zij vreesden dat de wet de integratie zal tegenwerken. Vanuit GroenLinks was er kritiek dat deze wet de sociaaleconomische kloof vergroot wordt.

De fracties van VVD, CDA en ChristenUnie toonden zich in het debat daarentegen juist verheugd dat na jarenlange discussie nu eindelijk het oprichten van een nieuwe school makkelijker wordt en dat vooraf een kwaliteitstoets wordt ingevoerd. Dat kan met de huidige wetgeving niet.

Minister Slob zei in het debat op 12 mei jl. dat hij denkt dat het niet 'stormloop gaat lopen' met nieuwe scholen en dat de toename op lange termijn zal afvlakken. Met betrekking tot segregatie gaf hij aan dat naast onderwijs meer elementen zijn die segregatie in de hand werken. Zo gaat het volgens Slob ook bijvoorbeeld om de keuzes die gemaakt worden op het gebied van wonen. De woonsegregatie is een belangrijk aspect en het is aan de gemeente om daar beleid op te maken, aldus Slob.Deel dit item:
Minister Slob tijdens het debat op 12 mei 2020.
Minister Slob tijdens het debat op 12 mei 2020.