Debat huurstop na brief Ollongren terug naar commissieSenator Tiny Kox (SP) heeft dinsdag namens acht fracties in de Eerste Kamer in een ordedebat een korte verklaring afgelegd over de weigering van minister Ollongren (BZK) om nu aanvullende maatregelen te treffen voor huurders in de sociale sector en de particuliere sector die getroffen worden door de coronacrisis. De minister had de Kamer vrijdag een brief gestuurd waarin zij aangaf niet eerder dan met Prinsjesdag eventueel met aanvullende maatregelen te komen.

Senator Kox (SP)
Grotere versie foto

Kox zei in zijn verklaring namens de fracties van FVD, GroenLinks, PvdA, SP, PVV, PvdD, 50PLUS en OSF uit de brief van de minister 'op te maken dat zij nog steeds niet bereid is om haar door de Kamer afgekeurde huurbeleid aan te passen. Evenmin verbindt zij vooralsnog enige andere consequentie aan de door de Kamer aangenomen zware en unieke motie. Dat is een triest novum in de Nederlandse parlementaire geschiedenis. Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer.'

De Eerste Kamer had op dinsdag 23 juni via een hoofdelijke stemming met 39 tegen 36 stemmen een motie van afkeuring over het huurbeleid van de minister tijdens de coronacrisis aangenomen. Kox zei wel dat minister en kabinet met hun handelwijze een zware hypotheek leggen op de relatie met de Kamer: 'Een door de volksvertegenwoordiging aangenomen motie van afkeuring verdwijnt niet door eraan voorbij te gaan maar blijft staan totdat de regering het afgekeurde beleid bijstelt en de verstoorde relatie met de Kamer herstelt.'

Kox verklaarde een verder debat met de minister over de huurstop op dit moment niet zinvol te achten, nu Ollongren had aangegeven wellicht op Prinsjesdag met aanvullende voorstellen te komen. 'Pas dan - en met meeweging daarbij van de door de Kamer al aangereikte suggesties - wordt voortzetting van het debat weer zinvol. Nu even niet', aldus Kox. De brief met de toezegging van de minister wordt verder behandeld in de commissie Binnenlandse Zaken en Algemene Zaken van de Kamer.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Senator Kox (SP)
Afbeelding 1 - Senator Kox (SP)