Extra plenaire vergadering OmgevingswetDe Eerste Kamer komt woensdagavond in een extra vergadering plenair bijeen om te beslissen over een Koninklijk Besluit dat minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) de Kamer op 17 december jl. heeft voorgelegd over de inwerkingtreding van de Omgevingswet. In de Omgevingswet is - naar aanleiding van een verzoek van de Eerste Kamer - een bepaling opgenomen dat het parlement via een Koninklijk Besluit meebeslist over de datum van inwerkingtreding. Dat moet volgens de wet binnen vier weken na indiening van dat Koninklijk Besluit bij het parlement.

Minister Ollongren (BZK)
Grotere versie foto

Minister Ollongren heeft de Eerste Kamer onlangs schriftelijk laten weten dat het kabinet zal wachten met de voordracht van het Koninklijk Besluit tot de behandeling met de Eerste Kamer is afgerond en dat zij bereid is daarbij een ruimere termijn dan vier weken te hanteren. Zij heeft dat woensdag in een brief aan de Kamer nog eens toegelicht.

Een meerderheid in een gecombineerde vergadering van de commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) was dinsdag niet overtuigd dat het overschrijden van de vier weken-termijn geen negatieve gevolgen heeft voor de formele positie van de Kamer ten aanzien van het Koninklijk Besluit en de mogelijkheid om inhoudelijke bezwaren nog serieus te kunnen bediscussiëren met het kabinet. Daarom zal over het Koninklijk Besluit woensdag in een extra plenaire vergadering beslist worden. Een eventuele verwerping betekent overigens niet dat de Omgevingswet niet doorgaat: de minister kan na zes weken een nieuw Koninklijk Besluit aan beide Kamers voorleggen.

De commissies Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) verwachten nog deze week de beantwoording van een groot aantal vragen die zij op 17 en 18 december jl. aan de minister hebben gesteld over onder andere de (digitale) uitvoerbaarheid van de wet en de kosten(verdeling).

De Eerste Kamer heeft eerder overigens al ingestemd met de Omgevingswet zelf, de Invoeringswet en diverse aanvullingswetten. De discussie met de Kamer gaat nu over het moment van inwerkingtreding. De Omgevingswet bundelt een groot aantal lokale en regionale regelingen met betrekking tot ruimtelijke ordening en milieu in één nieuw wettelijk stelsel. Het is één van de grootste wettelijke veranderingstrajecten van de afgelopen decennia.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Minister Ollongren (BZK)
Afbeelding 1 - Minister Ollongren (BZK)