1 juni: Deskundigenbijeenkomst antidiscriminatiewetgeving op de arbeidsmarktDinsdag 1 juni 2021 houdt de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een tweede deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de arbeidsmarkt.

De arbeidsmarkt maakt deel uit van het parlementaire onderzoek, omdat het hebben van werk mensen in staat stelt mee te doen in de maatschappij en zich te ontwikkelen. Bij het onderzoek gaat het niet alleen om gelijke kansen bij de toegang tot werk, maar ook om zaken als gelijk loon voor gelijk werk, gelijke kansen op scholing en promotie en diversiteit in teams. Hoewel de commissie het van belang acht dat naar zoveel mogelijk vormen van discriminatie op het werk wordt gekeken, richt de casusstudie zich vooral op de positie van vrouwen, van mensen met een migratieachtergrond en van arbeidsgehandicapten. Daarnaast is leeftijdsdiscriminatie onderdeel van het onderzoek.

Tijdens de volgende bijeenkomsten komen andere sectoren van het onderzoek aan bod: onderwijs, sociale zekerheid en politie.

Programma

De bijeenkomst vindt plaats van 9.30 tot 11.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Na een korte inleiding van een aantal deskundigen reageren onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw en de commissieleden op de inleiders tijdens een vragenronde.

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

Inleiders

  • Saskia Keuzenkamp, bijzonder hoogleraar Participatie en effectiviteit aan de Vrije Universiteit en directeur Kennis en innovatie bij Movisie
  • Joop Schippers, hoogleraar Recht, Economie, Bestuur en Organisatie aan de Universiteit Utrecht
  • Guus Heerma van Voss, hoogleraar sociaal recht aan de Universiteit Leiden en staatsraad bij de Raad van State

Over de POC

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item: