Deskundigenbijeenkomst antidiscriminatiewetgeving in de sociale zekerheidDinsdag 22 juni 2021 houdt de parlementaire onderzoekscommissie naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving een vierde deskundigenbijeenkomst. Het thema van deze bijeenkomst is de werking van het ketenmodel (van Grondwet en verdragen tot aan de ervaringen van burgers) op het gebied van de sociale zekerheid.

Plenaire zaal Eerste Kamer
Grotere versie foto

De sociale zekerheid is om twee redenen onderdeel van het parlementaire onderzoek. In de eerste plaats gaat het hier om een domein dat een vangnet biedt voor mensen met een sociale of sociaaleconomische achterstand. Juist door dit vangnet moeten zij in staat worden gesteld toch volwaardig aan de samenleving deel te nemen. In de tweede plaats constateert de commissie dat juist binnen de sociale zekerheid wet- en regelgeving en beleid onbewust discriminerende effecten kunnen hebben: het leek neutraal en het was niet zo bedoeld, maar het pakte anders uit. Recent bleek dat op bijzonder schrijnende wijze in de zogenaamde Toeslagenaffaire. Een casusstudie zou zich met name op mensen met een migratieachtergrond en/of een tweede nationaliteit moeten richten. Daarnaast zou er aandacht moeten zijn voor de complexiteit van regelgeving, beleid en communicatie binnen de sociale zekerheid. Die complexiteit kan de ca. 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen en schrijven voor grote problemen stellen. Het terrein van de sociale zekerheid leent zich ten slotte goed voor onderzoek naar de rol van algoritmes in relatie tot discriminatie.

Na deze bijeenkomst komt op dinsdag 29 juni a.s. de laatste sector van het onderzoek aan bod: de politie.

Programma

U kunt de bijeenkomst volgen via de livestream op de website van de Eerste Kamer.

De bijeenkomst vindt plaats van 15.30 tot 17.00 uur in de plenaire zaal van de Eerste Kamer. Na een korte inleiding van een aantal deskundigen reageren onderzoekscoördinator prof. dr. A.B. Terlouw en de commissieleden op de inleiders tijdens een vragenronde.

Inleiders

  • Corien Prins, Voorzitter Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid en hoogleraar Recht en Informatisering aan de Universiteit van Tilburg
  • Marjolein Olde Monnikhof, Adjunct-directeur Sociaal en Cultureel Planbureau
  • Amma Assante, Voorzitter Landelijke Cliëntenraad

Over de POC

De parlementaire onderzoekscommissie effectiviteit antidiscriminatiewetgeving is op 23 maart 2021 door de Eerste Kamer ingesteld als bedoeld in artikel 8 van de Regeling parlementair en extern onderzoek van de Eerste Kamer. De commissie heeft als taak het door de Tijdelijke commissie voorgestelde parlementaire onderzoek naar de effectiviteit van antidiscriminatiewetgeving te verrichten.

Het onderzoek zal zich richten op de oorzaken van en mogelijke oplossingen voor de kloof tussen de wet op papier en de wet in praktijk als het gaat om discriminatie.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Plenaire zaal Eerste Kamer
Afbeelding 1 - Plenaire zaal Eerste Kamer