Jaarbericht Eerste Kamer 2019-2020De Eerste Kamer der Staten-Generaal heeft het Jaarbericht Eerste Kamer 2019-2020 gepubliceerd. Het Jaarbericht is een overzicht van de werkzaamheden van de Eerste Kamer van Prinsjesdag 2019 tot Prinsjesdag 2020.

Jaarbericht Eerste Kamer 2019-2020
Grotere versie foto

In de inleidende beschouwingen blikt Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn terug op het parlementaire jaar, dat in meerdere opzichten een bijzonder jaar was. Het eerste halfjaar, van september 2019 tot maart 2020, stond in de Eerste Kamer in het teken van de behandeling van wetgeving zoals de Kamer dat gewend was te doen. Het tweede halfjaar werd getekend door de uitbraak van het coronavirus in Nederland en de daarmee samenhangende wetgeving.

"Niet alleen de thematiek van de wetgeving veranderde drastisch in maart 2020, ook de manier waarop de Kamer haar werk deed moest opnieuw worden ingericht. Net zoals dat in de gehele samenleving het geval was," aldus de Kamervoorzitter.

Van de 316 wetsvoorstellen die de Eerste Kamer in het parlementair jaar 2019-2020 behandelde, heeft zij twee wetsvoorstellen verworpen. Het eerste voorstel wilde een einde maken aan het discriminerend onderscheid tussen bloedverwanten in de tweede graad en anderen die een gezamenlijke huishouding voeren waarbij sprake is van zorgbehoefte. Na uitspraken van de Centrale Raad van Beroep en van de Hoge Raad bleef de regering erbij dat het opheffen van de uitzonderingsbepaling de enige mogelijkheid was, een standpunt dat niet gedeeld werd door de meerderheid van de senaat.

Het tweede wetsvoorstel dat verworpen werd in het parlementaire jaar 2019-2020 was een voorstel tot afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs. Deze fusietoets geldt sinds 2011 en houdt in dat, met het oog op behoud van een divers onderwijsaanbod, voor veel schoolfusies de goedkeuring van de minister vereist is. Hoewel de voorstanders onder de senatoren betoogden dat het voorstel tot minder bureaucratie zou leiden, meenden de tegenstanders dat de huidige fusietoets de kleinschaligheid en de menselijke maat in het onderwijs beschermt en daarom niet gemist kan worden.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Jaarbericht Eerste Kamer 2019-2020
Afbeelding 1 - Jaarbericht Eerste Kamer 2019-2020