Eerste Kamer steunt evenwichtiger verhouding m/v in top bedrijfslevenDe Eerste Kamer stemde dinsdag 28 september in met een wetsvoorstel dat een evenwichtiger verhouding tussen mannen en vrouwen in bestuur en raad van commissarissen regelt. De fracties van CDA, VVD, GroenLinks, SP, PvdA, D66 en PvdD stemden voor, de fracties van SGP, Fractie-Nanninga, FVD, Fractie-Otten, 50PLUS, PVV en ChristenUnie stemden tegen het wetsvoorstel. De OSF-fractie was afwezig.

In 2019 bracht de Sociaal Economische Raad (SER) het advies 'Diversiteit in de top, Tijd voor versnelling' uit. Daarin werd geadviseerd om voor raden van commissarissen een ingroeiquotum in te voeren. Het wetsvoorstel komt voort uit dit advies. Grote naamloze en besloten vennootschappen worden verplicht om passende en ambitieuze streefcijfers te formuleren voor de verhouding tussen mannen en vrouwen in het bestuur, de raad van commissarissen en de subtop. Daarover dienen zij te rapporteren aan de SER.

Tijdens het debat op 14 september jl. met minister Dekker voor Rechtsbescherming en minister Van Engelshoven van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap was de Kamer kritisch over het voorgestelde mannenquotum dat vanuit het idee van gelijke behandeling tegenover het vrouwenquotum komt te staan. Ook hadden veel fracties vragen over nut, noodzaak en rechtmatigheid van het wetsvoorstel en over het voorgestelde streefcijfer in plaats van een wettelijk vastgelegd percentage.Deel dit item: