Esther-Mirjam Sent (PvdA) vertrekt als Eerste KamerlidEerste Kamerlid Esther-Mirjam Sent vertrekt met ingang van 7 oktober 2021 uit de Eerste Kamer omdat zij onlangs is gekozen tot voorzitter van de Partij van de Arbeid. "Hoewel de beide functies formeel wel verenigbaar zijn, acht ik mijn nieuwe functie qua tijdsbesteding niet te combineren met het Eerste Kamerlidmaatschap," zo schrijft zij maandag in een brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer, Jan Anthonie Bruijn.

Esther-Mirjam Sent is sinds 7 juni 2011 lid van de PvdA-fractie in de Eerste Kamer. Zij is daar tevens vice-fractievoorzitter. Sent is in de Eerste Kamer voorzitter van de vaste Eerste Kamercommissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Eerder was zij voorzitter van de commissie voor Infrastructuur, Milieu en Ruimtelijke Ordening (IMRO).


Deel dit item: