12 oktober deskundigenbijeenkomst Gegevensuitwisseling in de zorgDinsdag 12 oktober 2021 organiseert de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) een deskundigenbijeenkomst over gegevensuitwisseling in de zorg.

De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
Grotere versie foto

Gegevensuitwisseling in de zorg staat ten dienste van de kwaliteit en continuïteit van zorg. In de praktijk blijkt gegevensuitwisseling binnen en tussen zorgdomeinen echter niet zo gemakkelijk te realiseren.

De commissie wil hierover graag met diverse deskundigen van gedachten wisselen. Met de bijeenkomst beoogt de commissie meer zicht te krijgen op de knelpunten die zich voordoen bij gegevensuitwisseling in de uitvoeringspraktijk en op de wijze waarop gegevensuitwisseling verbeterd kan worden ten behoeve van kwalitatief goede zorg.

De bijeenkomst is 12 oktober a.s. van 17.00 tot 19.30 uur via livestream te volgen en wordt voorgezeten door de voorzitter van de commissie voor VWS, senator Micky Adriaansens.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal
Afbeelding 1 - De Eerste Kamer vergadert in verband met de coronamaatregelen tijdelijk in de Ridderzaal