Kamervoorzitter Bruijn in Rome bij de P20-top van parlementsvoorzittersEerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn nam op 7 en 8 oktober 2021 deel aan de zevende G20-conferentie voor parlementsvoorzitters (P20) in Rome. De conferentie werd georganiseerd door het Italiaans parlement. Nederland is geen G20-land, maar was als gast uitgenodigd hieraan deel te nemen, evenals in 2019 in Japan en in 2018 in Argentinië. De top met als thema People, Planet and Prosperity vond plaats in de Italiaanse senaat. Een aantal landen kon vanwege de coronabeperkingen nog niet fysiek deelnemen. De Voorzitter werd vergezeld door de Griffier van de Eerste Kamer, Remco Nehmelman.

Groepsfoto P20 7 en 8 oktober 2021
Grotere versie foto

Openingstoespraken

De P20 werd geopend door de Italiaanse Senaatsvoorzitter, Alberti Casellati. "Parlementen spelen een strategische rol om er voor te zorgen dat de op economisch herstel gerichte hervormingen ten uitvoer worden gelegd en tegelijkertijd een vereenvoudiging van de wetgeving bevorderen waardoor gezinnen, bedrijven en plaatselijk besturen niet verstikt raken door een beklemmende bureaucratie," aldus Alberti Caselatti. Ook verdedigde zij de vrouwen in Afghanistan. "We moeten hen helpen omdat de invloed van extremisme en fanatisme op de politiek nooit de kern van de fundamentele mensenrechten mag overschaduwen."

De premier van Italië, Draghi, benadrukte in zijn bijdrage dat parlementen altijd een 'driver' zijn van groei. "Zij controleren hun regeringen. Ik ben dankbaar voor wat parlementen doen," zei Draghi. De Voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, Pelosi, onderstreepte het belang van deze top om de hedendaagse uitdagingen met elkaar te bespreken. Ze refereerde naar een citaat van president Biden: "We staan naar mijn mening op een keerpunt in de geschiedenis. Onze veiligheid, welvaart en vrijheden zijn meer dan ooit met elkaar verbonden. En dus moeten we samenwerken als nooit tevoren." Uitdagingen die ze benoemde waren de verspreiding van vaccins, klimaat en de positie van vrouwen.

Herstart economische groei

Voorzitter Bruijn sprak in de sessie over het op gang brengen van de economische groei in termen van sociale en ecologische duurzaamheid. Hij onderstreepte dat in deze sessie de drie P's: People, Planet en Prosperity, het thema van de P20 mooi terugkomen. "Als vertegenwoordigers van het volk moeten de parlementen voor ogen houden dat deze drie elementen van cruciaal belang zijn voor succesvolle, duurzame en welvarende samenlevingen."

"Een goed functionerende economie om banen en welvaart te verschaffen aan de mensen. Een gezond en goed beschermd milieu voor de mensen om in te leven. En een eerlijke en vrije sociale structuur, die zorgt voor gelijke rechten, rechtvaardigheid, vrijheid en democratie. Het is onnodig te zeggen dat deze drie elementen elkaar moeten versterken, in plaats van elkaar op een negatieve manier te beïnvloeden," zei Bruijn. Tot slot bracht hij in dat parlementariërs zouden moeten investeren in onze kennis om voorbereid te zijn op de maatschappij van de toekomst.

Diverse ontmoetingen

Op de vooravond van de top werd Bruijn ontvangen door de Nederlandse ambassadeur in Italië, de heer Van Ee, permanent vertegenwoordiger bij de FAO, de heer Beukeboom tezamen met de hoofden van de politieke en economische afdeling van de ambassade. Ook sprak de Voorzitter met de Nederlandse ambassadeur bij de Heilige Stoel, mevrouw Weijers. En marge van de P20 onderhield de voorzitter bilaterale gesprekken met de voorzitters van de Italiaanse Senaat en tevens gastvrouw van de P20, Alberti Casellati, met Lord McFall van het Britse Hogerhuis en met de heer Biral, House of the People in India. Aansluitend aan de top werden de P20-leden ontvangen bij de Paus in Vaticaanstad. In zijn speech tot de aanwezigen riep de Paus op om snel maatregelen tegen klimaatverandering te nemen.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Groepsfoto P20 7 en 8 oktober 2021
Afbeelding 1 - Groepsfoto P20 7 en 8 oktober 2021