Kamerdelegatie bij najaarssessie OVSE-assembleeVier Kamerleden van de vaste Nederlandse delegatie in de parlementaire assemblee van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) namen op 3 en 4 november 2021 deel aan de online najaarssessie (Autumn Meeting ) van deze organisatie. Het betrof de Eerste Kamerleden Farah Karimi (GroenLinks, delegatieleider), Toine Beukering (Fractie-Nanninga) en Arda Gerkens (SP) en het Tweede Kamerlid Ruben Brekelmans (VVD). De najaarssessie is het moment van de vergaderkalender van de OVSE-assemblee waarop speciaal aandacht wordt besteed aan de mediterrane dimensie van de organisatie. Vanwege de actualiteit vond er daarnaast een apart debat plaats over de implicaties van de machtsovername door de Taliban in Afghanistan.

Jongeren in de OVSE

Mevrouw Karimi is in augustus benoemd tot Speciaal Gezant voor Jongeren (Youth Engagement ) van de OVSE-assemblee. Zij benutte het debat op 4 november van het Mediterrane Forum van de assemblee om verslag te doen van haar bevindingen tot nu toe. Zij benadrukte daarbij het belang van een integrale benadering van jongeren in alle drie dimensies van de OVSE (politiek, economie, mensenrechten). Het was haar opgevallen dat de OVSE geen specifieke data en statistieken beschikbaar heeft over de staat van jongeren in de 57 deelnemende landen. Dit terwijl, afgaande op cijfers van de Verenigde Naties, in veel Centraal-Aziatische landen van de organisatie het aandeel van de bevolking jonger dan 24 jaar hoger is dan 40%.

Mevrouw Karimi deed verder verslag van haar recente bezoek aan Oezbekistan als lid van een internationale verkiezingswaarnemingsmissie. Bij de presidentsverkiezing daar in oktober waren 9 miljoen van de 19 miljoen kiezers jonger dan 30 jaar. Het land kampt met schaarste in landbouwgrond en water en een problematisch grensgebied met Afghanistan. Jongeren kunnen potentieel bijdragen aan het wegnemen van deze problemen, maar tegelijkertijd maken deze uitdagingen hen kwetsbaar. Zij bepleitte dat de OVSE op het hoogste niveau een inclusieve jongerenstrategie zou ontwikkelen op basis van goede en betrouwbare data-analyse. Zij kondigde aan een side event hierover te willen organiseren tijdens de Annual Session van de assemblee in juli 2022. Voorts kondigde zij aan een netwerk van jonge parlementariërs in de assemblee te gaan organiseren.

Situatie in Afghanistan

In het debat over de veiligheidsimplicaties van de machtsovername door de Taliban in Afghanistan sprak mevrouw Karimi over een serieuze tegenslag in de wereldwijde strijd tegen het terrorisme. Er zijn nu meer terroristen in de wereld dan ooit, stelde zij. Afhanistan gaat momenteel gebukt onder een humanitaire crisis en grootschalige schendingen van mensenrechten. Het vertrek van Westerse landen uit Afghanistan is ook bitter voor de veteranen uit NAVO-landen, waarvan velen voor de rest van hun leven getekend zijn door de offers die zij daar gebracht hebben. De politiek dient hiervoor verantwoording af te leggen, zei mevrouw Karimi. Wat leren wij van deze nederlaag? En hoe adresseren wij de urgente humanitaire situatie in Afghanistan? Humanitaire hulp moet voorrang krijgen en de Taliban mag pas als regering erkend worden, als die regering inclusief is en de rechten van meisjes en vrouwen respecteert. Landen in de regio die Afghaanse vluchtelingen opvangen, moeten steun van ons krijgen. Maar, aldus mevrouw Karimi, dat ontslaat ons niet van de plicht om ook in onze eigen landen Afghaanse vluchtelingen op te vangen.

Tot slot vroeg mevrouw Karimi aan de voorzitter van de OVSE-assemblee, mevrouw Cederfelt, om een delegatiereis naar Afghanistan te organiseren van vrouwelijke leden van de assemblee met als doel om de vrouwen in Afghanistan te steunen.


Deel dit item: