Griffier Eerste Kamer bij EU-GriffiersconferentieDe Griffier van de Eerste Kamer, Remco Nehmelman, nam maandag 24 januari deel aan de online conferentie van Griffiers van de parlementen van de Europese Unie (EU). Tijdens deze conferentie hebben de Griffiers onder andere de conferentie van de Voorzitters van de EU-parlementen voorbereid, die eind maart zal plaatsvinden. Ook vonden thematische discussies plaats over onderwerpen die het werk van de parlementen aangaan.

Remco Nehmelman, Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Grotere versie foto

Remco Nehmelman was een van de sprekers tijdens de discussie over de manier waarop de parlementen kinderen en jongeren betrekken bij hun werk, in het bijzonder in 2022, het Europees Jaar van de Jeugd. Nehmelman zei in zijn inleiding dat hij zich grote zorgen maakte om de kinderen en jongeren die door de maatregelen tijdens de coronapandemie niet hebben kunnen doen wat hoort bij een gewone, gezonde jeugd. Hij zei: "We weten niet wat de effecten zullen zijn op de lange termijn, maar het is heel belangrijk dat we hier niet lichtzinnig mee omgaan."

In zijn inbreng ging Nehmelman tevens in op de Derde Kamer, het programma dat de Eerste Kamer samen met de Tweede Kamer en ProDemos heeft opgezet. De Derde Kamer is een gratis interactief lesprogramma over de Nederlandse parlementaire democratie voor kinderen van groep 7 en 8 van de basisschool. Op een speelse manier leren leerlingen hoe de politiek werkt in Nederland. Volgens Nehmelman is het van groot belang voor de toekomst van iedere democratie dat kinderen al vanaf jongs af aan leren over het parlement in hun land.

De EU-Griffiersconferentie werd georganiseerd door het Sloveense parlement. Slovenië was van 1 juli 2021 tot 1 januari 2022 voorzitter van de Europese Raad. Het is traditie dat het land dat net voorzitter-af is de jaarlijkse Griffiers- en Voorzittersconferenties organiseert.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Remco Nehmelman, Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal
Afbeelding 1 - Remco Nehmelman, Griffier van de Eerste Kamer der Staten-Generaal