Oud-senator Vonk-van Kalker (PvdA) herdachtDe Eerste Kamer heeft in de plenaire vergadering van dinsdag 10 mei stilgestaan bij het overlijden van Martha Vonk-van Kalker die op 11 maart jongstleden op 78-jarige leeftijd overleed. Zij hield zich voor de PvdA-fractie in de Eerste Kamer bezig met binnenlandse zaken en maatschappelijk werk. Ook was ze voorzitter van de vaste Kamercommissie voor Maatschappelijk Werk.

Oud-senator Vonk-van Kalker (PvdA) herdacht
Grotere versie foto

Bij de behandeling van de begroting voor het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, sprak Martha Vonk over het emancipatiebeleid van het kabinet-Van Agt I. Ze was niet te spreken over het kabinetsbeleid dat volgens haar geen rekening hield met de invloed die de economische situatie had op de positie van achtergestelden.

Vonk zei: "Welvaart en welzijn zijn niet te scheiden. (...) Fundamentele maatschappelijke en economische veranderingen zijn noodzakelijk om mensen echt in staat te stellen de belemmeringen weg te nemen om ontplooiingskansen te benutten." Ook in latere debatten bleef zij hameren op deze in haar ogen voor emancipatie zo noodzakelijke veranderingen.

Omdat Martha Vonk- op relatief jonge leeftijd lid van de Eerste Kamer was - ze verliet de Kamer toen ze 37 was - had zij nog een lange en rijke carrière na haar Kamerlidmaatschap. Zo was zij onder andere als gecommitteerde van het gewest Twente verantwoordelijk voor economische zaken, verkeer en vervoer, welzijn en personeel. Bij de gemeenten Voorburg en Apeldoorn was ze gemeentesecretaris, en bij de gemeente Rijswijk interim-griffier. Vonk was geruime tijd ook directeur van een bureau voor interim-management en bestuurs- en organisatieadvies.

"Martha Vonk-Van Kalker stond bekend als een ondernemend en daadkrachtig persoon. Ze maakte als Eerste Kamerlid deel uit van een generatie krachtige feministische senatoren schreef de huidige PvdA-fractie bij het bekend worden van haar overlijden. Moge ons respect voor haar persoon en haar verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor haar familie en vrienden," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.


Deel dit item:
Begin van een dialoog venster. Het bevat 1 afbeelding. Escape sluit dit venster.
Oud-senator Vonk-van Kalker (PvdA) herdacht
Afbeelding 1 - Oud-senator Vonk-van Kalker (PvdA) herdacht