Programma Verenigde Vergadering Staten-Generaal (Prinsjesdag)Op dinsdag 20 september 2022 - de derde dinsdag van september - presenteert de regering in een Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal haar plannen voor 2023. In de Verenigde Vergadering onder voorzitterschap van de Voorzitter van de Eerste Kamer Jan Anthonie Bruijn komen de 150 leden van de Tweede Kamer en de 75 leden van de Eerste Kamer gezamenlijk bijeen. Koning Willem-Alexander spreekt dan namens de regering de Troonrede uit. Vanwege de renovatie van het Binnenhof vindt de Verenigde Vergadering dit jaar niet in de Ridderzaal plaats, maar in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dit jaar zal de Prinses van Oranje voor het eerst aanwezig zijn omdat zij inmiddels 18 jaar is. De Verenigde Vergadering begint om 13.00 uur en wordt live uitgezonden door de NOS.


Aanwezigen

Naast de Kamerleden zijn in de Verenigde Vergadering op Prinsjesdag ook de leden van de Rijksministerraad (ministers uit Nederland en de drie landen in het Caribisch deel van het Koninkrijk), de Raad van State, vertegenwoordigers van andere Hoge Colleges van Staat, de rechterlijke macht en van het corps diplomatique en andere genodigden aanwezig. Zoals elk jaar zullen ook dit jaar mensen uit het land die zich hebben aangemeld om de vergadering bij te wonen, aanwezig zijn, alsmede burgers namens de twaalf provincies. De schrijvende en fotograferende pers zijn eveneens bij de vergadering.

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering opent de vergadering met de woorden:

"De Verenigde Vergadering van de Staten-Generaal, als bedoeld in artikel 65 van de Grondwet, is geopend."


Commissie in- en uitgeleide

De commissie van in- en uitgeleide begeleidt de Koning en de leden van het Koninklijk Huis bij aankomst en vertrek vanuit de Koninklijke Schouwburg. De commissie bestaat uit leden van de Eerste en Tweede Kamer. De Voorzitter van de Tweede Kamer, Vera Bergkamp, is Voorzitter van de commissie. De samenstelling wisselt ieder jaar.

Later dinsdag, om 15.00 uur, biedt minister Sigrid Kaag van Financiën in de plenaire zaal van de Tweede Kamer het bekende koffertje aan. In het koffertje zitten de Miljoenennota en de rijksbegrotingen. In de rijksbegrotingen staan de voorstellen voor uitgaven, verplichtingen en inkomsten van de rijksoverheid voor het komende jaar, per ministerie en de prioriteiten voor het komende begrotingsjaar. De Miljoenennota geeft een overkoepelende toelichting op de rijksbegrotingen. In de Miljoenennota worden de belangrijkste plannen en keuzes van de regering samengevat, en wat deze plannen kosten. Daarnaast wordt de economische en financiële situatie van Nederland beschreven.


Programma voor de zitting van de Verenigde Vergadering der Staten-Generaal

13.00 uur:

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering, Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn, opent de vergadering. Hij benoemt vervolgens de commissie van in- en uitgeleide, die het Staatshoofd en de andere leden van het Koninklijk Huis in de Koninklijke Schouwburg zal verwelkomen en begeleiden. Daarna doet de Voorzitter enige mededelingen. Aansluitend hierop voegen de ministers, de staatssecretarissen en de leden van de Raad van State zich bij de Verenigde Vergadering.

13.10 uur:

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vertrekken vanaf Paleis Noordeinde.

13.20 uur:

Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima arriveren bij de Koninklijke Schouwburg. Het koninklijk gezelschap wordt ontvangen en naar hun plaatsen begeleid door leden van de commissie van in- en uitgeleide.

Bij de binnenkomst van de Koning brengt het koperkwintet van het Residentie Orkest Il Discorso della Corona van de componist Jurriaan Andriessen ten gehore.

Koning Willem-Alexander geeft in de zogenoemde troonrede een uiteenzetting van het door de regering te voeren beleid voor 2023.

Het koperkwintet van het Residentie Orkest speelt het op verzoek van de Staten Generaal speciaal voor Prinsjesdag 2022 gecomponeerde muziekstuk 'Ode Al Vento' van de jonge componist Max van Platen.

Bij het vertrek van Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima en de overige leden van het Koninklijk Huis naar Paleis Noordeinde brengt het ensemble van het Residentie Orkest de Hymne voor de Staten-Generaal van de componist Johan de Meij ten gehore.

+/- 13.40 uur:

De Voorzitter van de Verenigde Vergadering ontheft de commissie van in- en uitgeleide van haar taak en sluit vervolgens de vergadering.


Deel dit item: