"Grondwet basis van onze parlementaire democratie"Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn sprak dinsdag 17 januari tijdens de traditionele Nieuwjaarsontvangst van Koning Willem-Alexander in het Paleis op de Dam in Amsterdam.

In zijn toespraak stond Bruijn stil bij het 175-jarig jubileum van onze Grondwet van 1848. “Met de Grondwetsherziening van Thorbecke werd Nederland de parlementaire democratie die het tot op de dag van vandaag is,” aldus de Eerste Kamervoorzitter. In de grondwet werd toen ook vastgelegd dat de Eerste Kamer gekozen wordt door de leden van de Provinciale Staten. Deze worden dit jaar op 15 maart gekozen, net als de leden van de waterschappen. “Ik hoop dat de trend van een stijgend opkomstpercentage bij Statenverkiezingen zal doorzetten,“ zei Bruijn.

Bruijn ging ook in op de recente excuses van de regering voor de slavernij die in 1863 werd afgeschaft: "Al is vastgelegd in onze Grondwet dat iedereen gelijk behandeld wordt, de gevolgen van de slavernij worden door de nakomelingen tot op de dag van vandaag gevoeld. Actief zorg dragen dat de Grondwet ook in de praktijk van alle Nederlanders is – in het gehele Koninkrijk – een opdracht aan ons allen.”

Over de betekenis van het Huis van Oranje-Nassau en de rol van de Koning voor Nederland memoreerde Jan Anthonie Bruijn dat 2023 eveneens een jubileumjaar is: "Op 30 april is het precies tien jaar geleden dat u bent ingehuldigd als ons staatshoofd. In de afgelopen jaren gaf u inhoud aan de verbindende, vertegenwoordigende en aanmoedigende rol van het hoofd van het Koninkrijk.”


Deel dit item: