Terugkijken: Deskundigenbijeenkomst tijdelijke verruiming cyberbevoegdheden AIVD en MIVDDe Commissie voor Binnenlandse Zaken hield 21 november een deskundigenbijeenkomst over de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen. Tijdens de bijeenkomst gingen vertegenwoordigers van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD) en Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB) in op dit wetsvoorstel.

In 2020 is de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 geëvalueerd. Deze evaluatie en de bijhorende conclusies en aanbevelingen vormen voor de regering de aanleiding voor de Tijdelijke wet onderzoeken AIVD en MIVD naar landen met een offensief cyberprogramma, bulkdatasets en overige specifieke voorzieningen.

Programma

Na opening door senator Lagas (BBB), voorzitter van de commissie Binnenlandse Zaken, verzorgden de deskundigen van CTIVD en TIB een korte inleiding. Na de inleidingen hadden de leden de gelegenheid om vragen te stellen.

Inleidingen

  • de heer dr. N.A.N.M. van Eijk, Voorzitter CTIVD
  • mevrouw mr. A.M. Zwaneveld, Voorzitter TIB

Over de wet

Dit voorstel regelt dat er tijdelijk kan worden afgeweken van het regime voor het onderzoek van de Algemeen Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) en de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) naar landen met een offensief cyberprogramma. Een offensief cyberprogramma is erop gericht om langs digitale weg op heimelijke wijze de beschikking te krijgen over vertrouwelijke informatie, economische en technologische kennis of andere informatie van burgers of organisaties . Het huidige regime in de Wet op de inlichten- en veiligheidsdiensten 2017 wordt door de AIVD en MIVD als te belemmerend ervaren om onderzoek naar offensieve cyberprogramma's effectief uit te voeren. Hiermee krijgen de diensten meer operationele snelheid en wendbaarheid. Daarnaast wordt het stelsel van toezicht gewijzigd en is voor geschillen tussen de minister(s) en de toezichthouder(s) een beroepsprocedure gecreëerd bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.


Deel dit item: