De Eerste Kamer heeft dinsdag 6 februari oud-senator Doeke Eisma herdacht. Hij was voor D66 ruim zes jaar lid van de Eerste Kamer, van 11 mei 1971 tot 20 september 1977, waarvan drie jaar bovendien fractievoorzitter.

Doeke Eisma was socioloog en werkte onder andere bij het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe, waarin een aantal gemeenten rondom Apeldoorn samenwerkte, en vervolgens het Sociaal-Wetenschappelijk Bureau Oost-Veluwe. Later was hij bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport belast met de voorbereiding van de lobby voor de Olympische Spelen in Amsterdam. Ook werkte hij in Brussel als lobbyist voor onder meer Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Provinciale Landschappen. Dat laatste deed hij na zijn politieke carrière die bijna drie decennia omspant.

Eisma was namelijk in 1970 voor D66 gekozen als lid van Provinciale Staten in Gelderland en werd in 1971 lid van de Eerste Kamer, de eerste keer dat de partij in de senaat werd gekozen. Vanaf 1973 was Eisma behalve fractievoorzitter in de senaat ook lid van het Europees Parlement, dat toen nog bestond uit nationaal aangewezen vertegenwoordigers met een zogeheten 'dubbelmandaat': het tegelijkertijd zitting hebben in twee vertegenwoordigende organen. Van 1981 tot 1984 en van 1994 tot 1999 was hij bovendien lid van het inmiddels rechtstreeks gekozen Europees Parlement. Daarbij was Eisma ook nog eens acht jaar lid van de Tweede Kamer.

"Hij heeft daarmee bijna alle lagen van de volksvertegenwoordiging gediend. Ik zou bijna zeggen 'van het Huis van Thorbecke', alleen bestond halverwege de 19e eeuw het parlement in Brussel en Straatsburg nog niet," zei Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking.

Bruijn haalde verder Eisma's vriend, partijgenoot, én oud-senator Jan Terlouw aan, die hem omschrijft als "een warme man, opgeruimd, hartelijk, trouw aan zijn woord, en altijd een luisterend oor voor andere opvattingen. Moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden."Deel dit item: