Wet Adviescollege ICT-toetsing en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag het voorstel

als hamerstuk afgedaan.

Verder heeft de Kamer vandaag gedebatteerd met de minister voor Klimaat en Energie over het wetsvoorstel

Tijdens de behandeling zijn zes moties ingediend. De stemmingen over het wetsvoorstel en de moties vinden op 13 februari 2024 plaats.
Deel dit item: