Begrotingsstaat Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2024 aangenomen en overig nieuwsDe Kamer heeft vandaag het wetsvoorstel

als hamerstuk afgedaan.

PVV, SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.

De

is na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: SGP, CDA, PVV, FVD, VVD, JA21, BBB en 50PLUS.

Tegen: OPNL, GroenLinks-PvdA, D66, Volt, SP, PvdD en ChristenUnie.

Daarnaast is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: GroenLinks-PvdA, FVD, PvdD, JA21 en BBB.

Tegen: OPNL, SGP, D66, CDA, Volt, PVV, SP, VVD, ChristenUnie en 50PLUS.

Ook is de

na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, SGP, CDA, Volt, FVD, VVD, JA21, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: GroenLinks-PvdA, D66, PVV, SP en PvdD.

Verder heeft de Kamer vandaag gedebatteerd met de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over het voorstel

Ook heeft de Kamer gedebatteerd met de minister en de staatssecretaris van Defensie over de voorstellen

De stemmingen over de wetsvoorstellen vinden plaats op 21 mei 2024.
Deel dit item: