Deskundigenbijeenkomst Actualisering diergezondheidsregelsDe vaste commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) van de Eerste Kamer organiseerde dinsdag 14 mei een deskundigenbijeenkomst over het voorstel van demissionair minister Adema (LNV) voor een actualisering van de diergezondheidsregels. Het debat over dit voorstel staat gepland voor een week later, op dinsdag 21 mei a.s.


Programma 14 mei

Zes deskundigen waren uitgenodigd om een inleiding te geven. Na de inleidingen gingen de leden van de commissie met de genodigden in gesprek. De deskundigenbijeenkomst werd geleid door de voorzitter van de commissie, senator Oplaat (BBB).

De deskundigen:

  • Elbert Roest, voorzitter convenant dierwaardige veehouderij
  • Bram Bos, researcher animal farming systems - WUR
  • Jeannette van de Ven, LTO Nederland
  • Geert Laugs, Compassion in world farming
  • Max van der Sleen, Ethicalgrowth2020
  • Gé Backus, deskundige veehouderij - Connecting Agri & Food

Praktische informatie

De bijeenkomst was van 16.00 tot 18.30 uur en is hier terug te kijken.


Over het wetsvoorstel

Het wetsvoorstel wijzigt de Wet dieren op verschillende onderdelen. Aanleiding voor het demissionaire kabinet om de Wet dieren te wijzigen zijn voortschrijdend inzicht en nieuwe ontwikkelingen voor de informatieplicht voor een houder van dieren bij een besmettelijke dierziekte.

Het gaat met name om inhoudelijke aanpassingen. Zo bevat het voorstel een aantal wijzigingen van de bepalingen over kentekenen en waarschuwingsborden bij een (dreigende) uitbraak van een besmettelijke dierziekte. Daarnaast brengt het wetsvoorstel enkele technische aanpassingen aan in de regels over tegemoetkoming in de schade als gevolg van bestrijdingsmaatregelen.

Ook wordt voorgesteld om de in de Wet dieren bij amendement Vestering doorgevoerde wijziging van artikel 2.1 van de Wet dieren te vervangen.


De behandeling

De commissie LNV heeft op 15 april jl. een verslag uitgebracht en heeft op 19 april 2024 de nota naar aanleiding van het verslag ontvangen. Op 14 mei 2024 kunnen de leden inbreng leveren voor een tweede verslag. Het plenaire debat over dit wetsvoorstel zal plaatsvinden op 21 mei a.s., onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het tweede verslag, dat wil zeggen de antwoorden op de vragen in het tweede verslag.


Deel dit item: