Staatscommissie rechtsstaat overhandigt adviesrapportOp maandag 10 juni overhandigde de Staatscommissie rechtsstaat haar adviesrapport aan burgers in Amare, Den Haag. De staatscommissie ging februari vorig jaar van start, en onderzocht vanuit het perspectief van de burger het functioneren van de rechtsstaat en deed voorstellen voor versterking ervan.

De staatscommissie onderzocht het functioneren van de rechtsstaat. Daarbij is gekeken naar het functioneren van de wetgevende, uitvoerende en rechtsprekende machten afzonderlijk en naar de onderlinge wisselwerking. Vanuit burgerperspectief stond de burger en zijn relatie met de rechtsstatelijke instituties centraal in het onderzoek. Een goede bescherming van burgers tegen besluiten van de overheid en effectieve rechtsbescherming van burgers waren daarbij belangrijke aandachtspunten.

Tijdens de presentatie beantwoordden de Voorzitters van de Eerste en Tweede Kamer een aantal vragen. Zij zullen het rapport doorgeleiden naar de Kamerleden.

Over één concreet voorstel, een halfjaarlijks staatsmachten-overleg georganiseerd door de Eerste Kamer, reageerde Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn enthousiast: ‘We doen al veel om de afstand tussen Algemene Rekenkamer, Hoge Raad, Raad van State, Ombudsman, Eerste en Tweede Kamer en de Raad voor de Rechtspraak te verkleinen.' Hij vervolgde: 'We kunnen veel van elkaar leren, twee keer per jaar is nog bescheiden. Ook een Kamerlid als rapporteur aanstellen om te letten op de bescherming van burgers bij de 250 wetsvoorstellen die we jaarlijks in de Eerste Kamer behandelen, zou goed zijn.’


Deel dit item: