Oud-senator Kuiper (CDA) herdachtDe Eerste Kamer heeft dinsdag 11 juni oud-senator Dick Kuiper herdacht. Hij was bijna twaalf jaar lid van de Eerste Kamer voor het CDA: van 13 september 1983 tot en met 13 juni 1995.

Na zijn studie politicologie aan de Vrije Universiteit, promoveerde Dick Kuiper op 'De voormannen': een onderzoek naar ideologie, conflict en kerngroepvorming binnen de gereformeerde wereld in Nederland tussen 1820 en 1930. Kuiper was 22 jaar werkzaam als hoogleraar algemene sociologie. Over de reformatie in Nederland in de 19e en 20e eeuw bleef hij zijn leven lang schrijven.

Als lid van de Eerste Kamer voor het CDA werd hij woordvoerder hoger onderwijs, wetenschapsbeleid en mediabeleid. Zijn maidenspeech hield hij in 1984 bij het debat over het behoud van het cultuurbezit. Drie jaar later noemde hij een voorstel van partijgenoot Brinkman voor de mediawet 'vaag'. Kuiper vroeg de minister om meer zekerheid over de bescherming van het nationale omroepbestel en de beperking van de commercie binnen het bestel. Begin jaren negentig voerde hij het woord bij de debatten over de invoering van de OV-chipkaart en van de prestatiebeurs.

"Onderwerpen die de politiek ook dertig jaar later nog altijd bezig houden," aldus Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn tijdens de herdenking. Bruijn citeerde oud-Kamervoorzitter Herman Tjeenk Willink, die bij het afscheid van Kuiper van de Eerste Kamer zei dat hij een liefhebber was van het politieke debat: scherpzinnig, alert en geestig.

Met de woorden "moge ons respect voor zijn persoon en zijn verdiensten voor de samenleving en de Nederlandse en internationale parlementaire democratie tot steun zijn voor zijn familie en vrienden," besloot Bruijn de herdenking.


Deel dit item: