Nieuws bij Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002 (25.877)