Nieuws bij Wet algemene bepalingen burgerservicenummer (30.312)