Nieuws bij Wijziging van de Grondwet inzake het voorzitterschap van de gemeenteraad en van provinciale staten (29.978)