Nieuws bij Herijking Grondwetsherzieningsprocedure (35.789)