Bijlage 1 schematische AMvB, gekoppeld aan de wettelijke bepalingen die richtinggevend zijn voor de inhoud ervan, met toelichtende opmerkingen (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
titel Bijlage 1 schematische AMvB, gekoppeld aan de wettelijke bepalingen die richtinggevend zijn voor de inhoud ervan, met toelichtende opmerkingen (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
datum 23-04-2013Is bijlage bij