Bijlage 2 antwoorden op de vragen die bij de behandeling van het wetsvoorstel in eerste termijn zijn gesteld (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
titel Bijlage 2 antwoorden op de vragen die bij de behandeling van het wetsvoorstel in eerste termijn zijn gesteld (Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche)
datum 23-04-2013
aantal pagina's 21 p.Is bijlage bij