Geconsolideerde versie van de Participatiewet waarin de wijzigingen van het wetsvoorstel en het wetsvoorstel WWB-maatregelen alsmede de ingediende amendementen zijn verwerkt
titel Geconsolideerde versie van de Participatiewet waarin de wijzigingen van het wetsvoorstel en het wetsvoorstel WWB-maatregelen alsmede de ingediende amendementen zijn verwerkt
datum 10-03-2014


Is bijlage bij