Adviezen : Raad voor de rechtspraak (20 november 2013), Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (2 december 2013), Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen “Edouard de Beaumont” (12 november 2013), Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal (22 november 2013) en de Vereniging Nederlandse Wapenverzamelaars (25 november 2014)
titel Adviezen : Raad voor de rechtspraak (20 november 2013), Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (2 december 2013), Nederlandse Vereniging ter Bevordering en Instandhouding van Wapenverzamelingen “Edouard de Beaumont” (12 november 2013), Openbaar Ministerie, College van Procureurs-Generaal (22 november 2013) en de Vereniging Nederlandse Wapenverzamelaars (25 november 2014)
datum 18-07-2014


Download document

Is bijlage bij