Adviezen van Slachtofferhulp Nederland (25 maart 2014), Raad voor de Rechtspraak (RvdR) (26 maart 2014), College van Procureurs Generaal( 27 maart 2014), Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (NVvR) (28 maart 2014), Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) (24 maart 2014) en Korpsleiding Politie (11 april 2014)
titel Adviezen van Slachtofferhulp Nederland (25 maart 2014), Raad voor de Rechtspraak (RvdR) (26 maart 2014), College van Procureurs Generaal( 27 maart 2014), Nederlandse vereniging voor Rechtspraak (NVvR) (28 maart 2014), Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) (24 maart 2014) en Korpsleiding Politie (11 april 2014)
datum 23-09-2014Is bijlage bij