Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel)
titel Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties houdende regels voor de verstrekking van subsidie aan de Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel (Subsidieregeling Stichting Professor Mr. J.R. Thorbecke Leerstoel)
datum 14-12-2018Is bijlage bij